निर्माण हुँदै गरेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल

निर्माण हुँदै गरेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल  
निर्माण हुँदै गरेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल

हवाईजहाजबाट देखिएको कास्कीको पोखरामा निर्माण हुँदै गरेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल । 

React on this Post

ट्रेन्डिङ